HAKKIMIZDA

Vakfımız 2013 yılında İnşaat Müh. Mehmet Adil Yalçın ve eşi Macide Yalçın tarafından, kurucu ortağı oldukları Tez İş İnşaat Turizm Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti nin de katkıları ile kurulmuştur.

Vakıf Merkezi İstanbul olmakla beraber Vakfımızın öncelikli faaliyet ve hizmet çevresi ORDU ilidir.

Vakıf senedimize göre Vakfımızın belli başlı amaçları :

Ordu şehri ve Ordu halkı öncelikli olmak üzere tüm Türkiye dahilinde ve yurtdışında;

– Medeniyet anlayışımıza ve çağın ihtiyaçlarına uygun, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, turizm tesisleri, kültür merkezleri, camiler, kurslar, yurtlar inşa etmek ve ettirmek.

– Sosyal yardımlaşma ve dayanışma esasına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü hayri hizmetleri yapmak ve destelemek.

– Eğitimli, sosyal, kültürel ve manevi yönden gelişmiş ve sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.

– Genel ve Özel katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak ve bunlara katkıda bulunmak üzere Vakfın amacıdır.

 

 

 

VAKFIMIZ HAKKINDA

14 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28647

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Macide Yalçın-Mehmet Adil Yalçın Sağlık Eğitim Kültür Vakfı (MAY-SEV)

VAKFEDENLER: Macide YALÇIN-Mehmet Adil YALÇIN

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2013 tarih ve E:2012/456, K:2013/243 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ordu Şehri ve Ordu halkı öncelikli olmak üzere tüm Türkiye Dahilinde ve yurtdışında;

  1. Medeniyet anlayışımıza ve çağın ihtiyaçlarına uygun, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, turizm tesisleri, kültür merkezleri, camiler, kurslar, yurtlar inşa etmek ve ettirmek.
  2. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma esasına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü hayri hizmetleri yapmak ve desteklemek.
  3. Eğitimli, sosyal, kültürel ve manevi yönden gelişmiş ve sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.
  4. Genel ve Özel katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak ve bunlara katkıda bulunmak vakfın amacıdır.

VAKFIN MAL VARLIĞI :

1 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 16 parselde kayıtlı bodrum kat, 1 nolu bağımsız bölümün (intifa hakkı 5 yıl süreyle vakfeden şirkette kalmak ve 5 yıl sonra vakfa geçmek kaydıyla) çıplak mülkiyeti.

2 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 16 parselde kayıtlı bodrum kat, 3 nolu bağımsız bölümün (intifa hakkı 5 yıl süreyle vakfeden şirkette kalmak ve 5 yıl sonra vakfa geçmek kaydıyla) çıplak mülkiyeti.

3 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 16 parselde kayıtlı bodrum kat, 5 nolu bağımsız bölümün (intifa hakkı 5 yıl süreyle vakfeden şirkette kalmak ve 5 yıl sonra vakfa geçmek kaydıyla) çıplak mülkiyeti.

4 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada,16 parselde kayıtlı zemin kat, 7 nolu bağımsız bölümün (dükkan) tam mülkiyeti.

5 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 16 parselde kayıtlı zemin kat, 11 nolu bağımsız bölümün (dükkan) tam mülkiyeti.

6 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 16 parselde kayıtlı zemin kat, 12 nolu bağımsız bölümün (dükkan) tam mülkiyeti.

7 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 16 parselde kayıtlı zemin kat, 18 nolu bağımsız bölümün (dükkan) (intifa hakkı 5 yıl süreyle vakfeden şirkette kalmak ve 5 yıl sonra vakfa geçmek kaydıyla) çıplak mülkiyeti.

8 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 16 parselde kayıtlı zemin kat, 24 nolu bağımsız bölümün (dükkan) tam mülkiyeti.

9 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 16 parselde kayıtlı zemin kat, 27 nolu bağımsız bölümün (dükkan) tam mülkiyeti.

10 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 16 parselde kayıtlı zemin kat, 28 nolu bağımsız bölümün (dükkan) tam mülkiyeti.

11 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 16 parselde kayıtlı zemin kat, 29 nolu bağımsız bölümün (dükkan) tam mülkiyeti.

12 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 16 parselde kayıtlı zemin kat, 30 nolu bağımsız bölümün (dükkan) tam mülkiyeti.

13 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Ekşinoz, F21D23C2C pafta, 1334 ada, 20 parselde kayıtlı B blok, zemin kat, 3 nolu bağımsız bölümün vakfedene ait 1/2 mülkiyeti.

14 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 11 parselde kayıtlı B blok, zemin kat, 3 nolu bağımsız bölümün tam mülkiyeti.

15 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 11 parselde kayıtlı B blok, zemin kat, 2 nolu bağımsız bölümün tam mülkiyeti.

16 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, F21D23C2C pafta, 1335 ada, 10 parselde kayıtlı A blok, zemin kat, 2 nolu bağımsız bölümün tam mülkiyeti.

17 – İstanbul İli, Esenyurt İlçesi F21D23C2C pafta, 1335 ada, 10 parselde kayıtlı B blok, zemin kat, 2 nolu bağımsız bölümün tam mülkiyeti.

18 – İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra, 26 pafta, 1267.parselde kayıtlı 1. kat, 10 nolu bağımsız bölümün tam mülkiyeti.

19 – İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra, 26 pafta, 1267 parselde kayıtlı 1. kat, 11 nolu bağımsız bölümün tam mülkiyeti.

20 – 100.000- (Yüzbin) TL nakit para.

21 – Vakıf işlerinde ve vakıf personeli tarafından kullanılmak amacıyla KİA Karnaval marka 34 MAY 41 plaka sayılı 2005 model otomobilin tam mülkiyeti.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden artan mal varlığı benzer amaçlı bir vakfa veya hayır kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.